Hemsida

Hur man citerar en webbplats i APA-format

Hur man citerar en webbplats i APA-format

APA-webbplatscitat innehåller vanligtvis författaren, publiceringsdatum, titeln på sidan eller artikeln, webbplatsens namn och URL. Om det inte finns någon författare, bör du citera med artikelns titel. Om sidan sannolikt kommer att ändras över tiden, lägg till ett hämtningsdatum.

skillnaden mellan relativ atommassa och massnummer
Atommassa är den viktade genomsnittliga massan för en atom av ett element baserat på det relativa naturliga överflödet av elementets isotoper. Massant...
Skillnaden mellan endosmos och exosmos
Huvudskillnaden mellan de två processerna är att i endosmos är rörelsen av vatten inuti cellen medan i fallet med exosmos elimineras vatten ur den. .....
sambandet mellan entalpi och intern energidivation
Termodynamik. Skapa ett förhållande mellan ∆H och ∆U. Låt H1 vara entalpi av ett system i initialtillståndet och H.2 vara entalpi av ett system i slut...