Akvulturation

Skillnaden mellan inkulturering och ackulturering
Enkulturation betyder processen att förvärva regler, normer, värderingar, seder och riktlinjer för en kultur för att bli en del av samhället. Akkultur...