Fördel

Skillnad mellan absolut kostnadsfördel och jämförande kostnadsfördel
Absolut fördel avser den obestridda överlägsenheten hos ett land eller företag att producera ett särskilt gods bättre. Jämförande fördel introducerar ...