Estetiker

Skillnaden mellan estetik och estetik
Du kan du använda båda. Huvudskillnaden mellan estetik och estetik är att "estetik" används på brittisk engelska medan "estetik" används på amerikansk...