Albinism

Vilken typ av mutation är albinism
Den vanligaste formen är typ 1, ärvd av en genmutation på X-kromosomen. X-länkad okulär albinism kan överföras av en mamma som bär en muterad X-gen ti...