Alkoholer

Skillnaden mellan alkohol och fenol
Alkoholerna är en klass av organiska föreningar som innehåller minst en hydroxylfunktionell grupp som är bunden till en kolatom. Fenoler, å andra sida...
Skillnaden mellan alkohol och fenoler
Alkoholer är en huvudtyp av alifatiska kolväten som innehåller en eller flera hydroxylgrupper bundna till ett mättat kol i molekylen, medan fenol är e...