Aldosteron

Skillnaden mellan ADH och Aldosteron
Till skillnad från ADH, som främjar återabsorptionen av vatten för att upprätthålla korrekt vattenbalans, upprätthåller aldosteron korrekt vattenbalan...
Skillnaden mellan Aldosteron och ADH
Huvudskillnaden är att ADH konserverar vatten på ett mer direkt sätt medan aldosteron konserverar vatten på ett mer indirekt sätt genom att först behå...