Anagenes

Skillnaden mellan anagenes och kladogenes
Anagenes är den gradvisa utvecklingen av en art som fortsätter att existera som en blandningspopulation. Detta står i kontrast till kladogenes, som in...