Anafas

Skillnaden mellan anafas 1 och 2
Huvudskillnaden mellan anafas I och anafas II är att anafas I förekommer i en diploid cell och anafas II förekommer i en haploida cell. ... I anafas I...
skillnad mellan anafas och anafas 1
I anafas av meios ansluter spindelfibrer till kinetokore av 2 kromosomer. Centromeren delar sig inte. Under anafas I delar sig de homologa kromosomern...
vad är den största skillnaden mellan mitosens anafas och meiosens anafas 1
Tips: I anafasfasen av mitos inträffar lika separation eller disjunktion av systerkromatiderna. I anafasfasen av Meios I inträffar separationen av hom...
skillnaden mellan anafas 1 och telofas 1
Anafas följer telofas. Huvudskillnaden mellan anafas och telofas är att kromosomerna dras till motsatta poler i cellen under anafas medan kärnhöljen b...
Skillnaden mellan anafas I och anafas II
Huvudskillnaden mellan anafas I och anafas II är att anafas I förekommer i en diploid cell och anafas II förekommer i en haploida cell. ... I anafas I...
Skillnaden mellan anafas av mitos och anafas I av meios
Tips: I anafasfasen av mitos inträffar lika separation eller disjunktion av systerkromatiderna. I anafasfasen av Meios I inträffar separationen av hom...