Annelida

skillnad mellan aschelminthes och annelida
Svar: Annelida är metameriskt segmenterade där aschelminthes inte har segmentering på kroppen. Annelida är coelomate medan aschelminthes är pseudocoel...