Antigen

Vad är skillnaden mellan ett antigen och en Hapten
Huvudskillnaden mellan ett antigen och en hapten är att ett antigen är en komplett molekyl som kan utlösa ett immunsvar av sig själv medan en hapten ä...
Vad är skillnaden mellan epitop och paratop
En paratop, även kallad ett antigenbindande ställe, är en del av en antikropp som känner igen och binder till ett antigen. ... En epitop, även känd so...
skillnad mellan epitop och paratop
En paratop, även kallad ett antigenbindande ställe, är en del av en antikropp som känner igen och binder till ett antigen. ... En epitop, även känd so...
Skillnaden mellan O och H-antigen
Först bestäms "O" -antigentypen baserat på oligosackarider associerade med lipopolysackarid. Sedan bestäms "H" -antigenet baserat på flagellära protei...