Arrogant

Skillnaden mellan självförtroende och arrogans
Förtroende är en känsla av självförtroende som kommer från en uppskattning av våra förmågor eller kvaliteter. Arrogans kännetecknas av att ha en överd...
Vad är skillnaden mellan arrogans och förtroende
Förtroende är en känsla av självförtroende som kommer från en uppskattning av våra förmågor eller kvaliteter. Arrogans kännetecknas av att ha en överd...