Astm

Skillnaden mellan AISI och ASTM
AISI är American Iron and Steel Institute medan ASTM är American Society for Testing and Materials. ... AISI handlar endast om stål- och järnprodukter...
skillnad mellan asmekod och standard
Koder är allmänt accepterade uppsättningar regler som berättar vad du behöver göra. Standarder ger "hur man" kör koder. Specifikationer, till skillnad...