Atypisk

Skillnaden mellan typiska och atypiska antipsykotika
Abstrakt. Typiska antipsykotiska läkemedel verkar på det dopaminerga systemet och blockerar dopamin typ 2 (D2) receptorer. Atypiska antipsykotika har ...
Vad är skillnaden mellan typiska och atypiska bakterier
Vad är en typisk bakterie?Vad är en atypisk bakteriell infektion?Varför kallas atypiska bakterier atypiska?Vilka antibiotika täcker atypiska bakterier...