Autophagy

Skillnaden mellan autofagi och fagocytos
Huvudskillnaden mellan autofagi och fagocytos är att autofagi uppstår när lysosomer smälter samman med autofagosomer för att smälta de dysfunktionella...