Andetag

Skillnaden mellan andning och andning
'Andas' är ett verb och det hänvisar till inandning av luft. "Delfiner andas luft." Ordet "andetag" är ett substantiv. 'Andning' kan referera till luf...