Huvudstad

Skillnad mellan kapitaltillskott och intäktsmottagning
Den huvudsakliga skillnaden mellan kapitalintäkter och intäkter från intäkter är att kapitalinkomster är intäkter av engångskaraktär som antingen skap...
Skillnaden mellan kortfristig och långfristig kapitalökning
Vinster som du tjänar på att sälja tillgångar som du har haft i ett år eller mindre kallas kortsiktiga kapitalvinster. Alternativt kallas vinster från...
Skillnaden mellan fast kapital och rörelsekapital
Fast kapital är de investeringar som företaget gör för att uppnå långsiktiga förmåner. Rörelsekapital är det dagliga behovet som pumpas in i verksamhe...
Skillnaden mellan kapitalutgifter och intäktsutgifter
Investeringar är vanligtvis stora engångsköp av anläggningstillgångar som kommer att användas för intäktsgenerering under en längre period. Intäktsutg...
Skillnaden mellan kapitalstruktur och finansiell struktur
Kapitalstrukturen täcker endast långfristiga finansieringskällor, medan finansiell struktur innebär hur företagets tillgångar finansieras, dvs den rep...
egenskaper hos kapitalintäkter
Funktioner i kapitalintäkterKapitalinkomster är av engångskaraktär.Fonder som genereras från kapitalintäkter kommer från icke-rörlig verksamhet.Anting...
exempel på kapitalinkomster
Exempel på kapitalinkomster: Marknadslån, emittering av speciella värdepapper till offentliga banker, emittering av värdepapper, kortfristig upplåning...
skillnad mellan kapitalintäkter och investeringar
Kapital från en ny partner är ett kapitalkvitto. Sådana utgifter bör behandlas som investeringar eftersom den kommersiella produktionen inte har börja...
kortfristig realisationsvinst
En kortvarig realisationsvinst är resultatet av försäljning av en tillgång som ägs i minst ett år. Medan långsiktiga kapitalvinster i allmänhet beskat...