Capitation

Kapitering kontra avgift för service
Capitation och fee-for-service (FFS) är olika betalningssätt för vårdgivare. I kapitulation betalas läkare ett fast belopp för varje patient de ser, m...