Kolla upp

Skillnaden mellan inaktuell kontroll och efterdaterad check
En inaktuell check innehåller tidigare ett datum, dvs. tre månader eller mer. Å andra sidan innehåller en efter daterad check ett framtida datum. En e...
likheter mellan inaktuell kontroll och efter daterad check
En inaktuell check innehåller ett datum, dvs. tre månader eller mer, tidigare. Å andra sidan innehåller en efter daterad check ett framtida datum. En ...
föråldrad kontroll
En inaktuell check är en som är utestående under en period mer än 3 månader från utgivningsdatumet. En efter daterad check är en giltig check som en b...
skillnad mellan öppen check och inaktuell check
En inaktuell check innehåller ett datum, dvs. tre månader eller mer, tidigare. Å andra sidan innehåller en efter daterad check ett framtida datum. En ...
inaktuell kontrollperiod
Kontroller anses föråldrade efter sex månader, såvida det inte är en certifierad check. En föråldrad check innebär att artikeln är gammal och inte nöd...
gammal check exempel
Exempel. Antag att en check dras den 4 april 2019, då är den giltig upp till 3 månader från utfärdandedatumet, dvs. den 3 juli 2019. Om checken presen...
inaktuell kontrollbild
Vad är en inaktuell check?Vad händer med en inaktuell check?Vilka är typerna av check?Hur gör du konto inaktuella kontroller?Hur många månader är en i...