Valde

Skillnaden mellan välja och välja
Valde. Skillnaden mellan nutid och förflutna är viktig. ”Välj” är ett nuvarande verb; "Valde" är ett förflutet verb. ...Hur använder du välja och välj...