Medborgarskap

Skillnaden mellan medborgarskap och naturalisering
Ett medborgarskapscertifikat från USA ges till någon som får eller förvärvar medborgarskap från sina amerikanska föräldrar, medan ett intyg om natural...
Hur man får dubbelt medborgarskap i Kanada och USA
Det finns inget separat ansökningsförfarande för att ansöka om dubbelt medborgarskap. Om du redan är medborgare i ett av dessa länder och blir medborg...