Pelar

skillnad mellan kolonnformat och kuboidalt epitel
Kuboidalt epitel har celler vars höjd och bredd är ungefär lika. Kolumnepitel har celler högre än de är breda.Vad är skillnaden mellan enkel kuboid oc...