Skärande

skillnad mellan kapning och ympning
Skärning tar bort en del av stammen och fixerar den i marken så att rötter och knoppar växer till skott. Medan Grafting sammanfogar en del av en levan...