Dayquil

Skillnaden mellan NyQuil och DayQuil
DayQuil lindrar samma symtom som NyQuil. DayQuil innehåller paracetamol och dextrometorfan, men det innehåller inte doxylamin. Istället innehåller Day...