Avdrag

Detaljerad kontra standardavdrag
Du kan kräva standardavdrag eller specificera avdrag för att sänka din skattepliktiga inkomst. Standardavdraget sänker din inkomst med ett fast belopp...