Deflation

Skillnaden mellan inflation och deflation
Deflation: En översikt. Inflation inträffar när priserna på varor och tjänster stiger, medan deflation uppstår när priserna sjunker. Balansen mellan d...
Skillnaden mellan lågkonjunktur och deflation
Recession avser en märkbar nedgång i den ekonomiska verksamheten i ett land under två kvartal i rad inom industriproduktion, realinkomst, detaljhandel...