Rabatt

Skillnaden mellan handelsrabatt och kontantrabatt
Handelsrabatt erbjuds på listpriset eller katalogpriset som köparen ser vid inköpstillfället. Listpriset minskas med en viss procentsats beroende på d...
Skillnad mellan handelsrabatt och avräkningsrabatt
Handelsrabatt ges vid tidpunkten för försäljningen. Avräkningsrabatt är tillåten vid betalningstillfället. Handelsrabatter är tillåtna att uppmuntra k...