Förflyttning

Skillnaden mellan distans och förskjutning
avstånd är hur långt bort något har rest från ett annat objekt, medan förskjutning är hur långt något är från det andra objektet. Förskjutning är en v...
Hur man beräknar förskjutning
Denna förskjutningsräknare hittar förskjutningen (sträckt avstånd) av ett objekt med dess initiala och slutliga hastigheter såväl som den reste tiden....
Skillnaden mellan enkel förskjutning och dubbel förskjutningsreaktion
En enda ersättningsreaktion ersätter ett element för ett annat i en förening. ... En dubbelersättningsreaktion utbyter katjonerna (eller anjonerna) av...