Döende

Skillnaden mellan att dö och dö
Dö är felstavning om du hänvisar till döden. Den tidigare formen av dö (död) är oregelbunden, så du använder dö. Det finns dock en specialinstans när ...