Dystonia

Skillnaden mellan Dystonia och Tardive Dyskinesia
Tardiv dyskinesi kännetecknas av trunkal, appendikulär eller orobuccolingual koreiform rörelser; medan tardiv dystoni manifesterar sig som stereotyp v...
Skillnaden mellan Tardive Dyskinesia och Dystonia
Tardiv dyskinesi kännetecknas av trunkal, appendikulär eller orobukcolingual koreiform rörelse; medan tardiv dystoni manifesteras som stereotyp vridni...