Ektoparasiter

Skillnaden mellan ektoparasit och endoparasit
Ektoparasiter är de som bor på värdens yta. Endoparasiter är de som bor i värden. De kan vara tillfälliga, intermittenta eller permanent bosatta i vär...