Elektrisk

Skillnaden mellan neutral och mark
En neutral representerar en referenspunkt i ett elektriskt distributionssystem. ... En mark representerar en elektrisk bana, som normalt är konstruera...
Skillnaden mellan elektrisk energi och elektrisk kraft
Viktiga skillnader mellan elektrisk energi och elektrisk kraft. Elektrisk energi definierar den energi som genereras på grund av laddningsbärarnas rör...