Emotionell

Skillnaden mellan mental och emotionell hälsa
En del av mental hälsa är hur väl ditt sinne bearbetar och förstår information och upplevelser. Däremot involverar emotionell hälsa din förmåga att ha...
känslomässiga svar
1972 föreslog psykolog Paul Eckman att det finns sex grundläggande känslor som är universella i hela mänskliga kulturer: rädsla, avsky, ilska, överras...
Skillnaden mellan mental hälsa och emotionell hälsa
En del av mental hälsa är hur väl ditt sinne bearbetar och förstår information och upplevelser. Däremot innebär emotionell hälsa din förmåga att hante...
Skillnaden mellan psykiskt och känslomässigt missbruk
Många taktiker för psykologiskt missbruk klassificeras också som emotionellt missbruk och vice versa. Den särskiljande faktorn mellan de två är dock p...
Skillnaden mellan andlig och känslomässig
Andlig välbefinnande erkänner vår sökning efter djupare mening i livet och återspeglas när våra handlingar blir mer förenliga med vår tro och värderin...
skillnad mellan känslor och emotionell intelligens
Emotionell vs Emotionell intelligens innebär inte bara att förstå hur känslor fungerar i en given situation utan förmågan att hantera en situation för...
Varför emotionell intelligens är viktigt
Emotionell intelligens låter dig förstå och hantera dina känslor för att självmotivera och skapa positiva sociala interaktioner; det är det första ste...