Enkulturation

Vad är skillnaden mellan socialisering och kultivering
Huvudskillnaden mellan socialisering och inkulturering är att socialisering i grunden är processen att lära sig att bete sig på ett sätt som är accept...