Epok

Skillnaden mellan episk och epok
Som substantiv är skillnaden mellan epok och epik att epoken är en speciell historiaperiod, särskilt en som anses anmärkningsvärd eller anmärkningsvär...