Estar

Estar vs Ser
Итак, глагол Ser употребляется, когда мы говорим о постоянных характеристиках объеstances или человека. ... Глагол Estar употребляется, когда мы говор...
Skillnad mellan Ser och Estar
Ser används på ett enkelt sätt, för att prata om VAD något är (permanent tillstånd). Att beskriva egenskaper som är en väsentlig del av det vi pratar ...
Skillnaden mellan Estar och Ser
Det spanska verbet ser används vanligtvis för att beskriva egenskaper som är permanenta. Å andra sidan används estar för att hänvisa till förhållanden...
Skillnaden mellan Estoy, Soy, Estar och Ser
Estoy är den första personen i verbet estar, vilket är oregelbundet. Estoy skulle betyda "jag är". Soja är den första personen i verbet ser, vilket oc...