Bevis

Hur stöder fossilens biogeografi evolutionsteorin
Biogeografi, studien av den geografiska fördelningen av organismer, ger information om hur och när arter kan ha utvecklats. Fossiler ger bevis för lån...
Skillnaden mellan bevis och bevis
Bevis kräver bevis, men inte alla bevis utgör bevis. Bevis är ett faktum som visar att något är riktigt eller sant. Bevis är information som kan få en...