Evolutionär

Hur avslöjar ett kladogram evolutionära relationer
Bakgrundsinformation: Ett kladogram är ett diagram som visar evolutionära förhållanden mellan grupper. Den är baserad på fylogeni, vilket är studiet a...