Stimulerande

Skillnaden mellan exciterande och hämmande neuroner
Huvudskillnaden mellan exciterande och hämmande neuroner är att de exciterande neuronerna frisätter neurotransmittorer som avfyrar en verkningspotenti...
skillnad mellan excitatoriska och hämmande viktade sammankopplingar
Huvudskillnaden mellan exciterande och inhiberande neuroner är att de exciterande neuronerna frisätter neurotransmittorer som avfyrar en åtgärdspotent...
vad är skillnaden mellan exciterande och hämmande signaler i neuronquizlet
Vad är skillnaden mellan en excitator & en hämmande neurotransmittor? Excitatorisk neurotransmittor orsakar depolarisering (minskning av membranpo...
exempel på excitatorisk neurotransmittor
Glutamat är en liten aminosyra-neurotransmittor och är den huvudsakliga excitatoriska neurotransmittorn i centrala nervsystemet. ... Andra exempel på ...
skillnad mellan exciterande och hämmande signaler
En excitatorisk sändare genererar en signal som kallas en åtgärdspotential i den mottagande neuronen. En hämmande sändare förhindrar det. ... Detta in...