Körbar

Skillnaden mellan körbara och icke körbara filer
Huvudskillnaden mellan körbara och icke körbara filer är att de körbara filerna körs direkt av CPU medan de icke körbara filerna inte körs direkt av C...