Fibrinogen

fibrinogenfunktion
Fibrinogen är ett protein, specifikt en koagulationsfaktor (faktor I), som är nödvändig för korrekt blodproppsbildning. Två typer av tester finns till...