Fraktionerad

fraktionerad destillation khan academy
Vad är fraktionerad destillationsdestillation?Vad är fraktionerad destillation och hur fungerar den??Vad är principen för fraktionerad destillation?Va...