Globulin

Skillnaden mellan Globin och Globulin
Huvudskillnaden mellan globin och globulin är att globin är en superfamilj av heminnehållande globulära proteiner medan globulin är en familj av globu...