Hexokinas

Skillnaden mellan hexokinas och glukokinas
Huvudskillnaden mellan hexokinas och glukokinas är att hexokinaset är ett enzym som finns i alla celler medan glukokinaset är ett enzym som endast fin...