Hierarkisk

Vad är skillnaden mellan hierarkiskt nätverk och relationsdatabasmodell
Huvudskillnaden mellan hierarkiskt nätverk och relationsdatabasmodell är att hierarkisk modell organiserar data i en trädliknande struktur medan nätve...