Histoner

Hur är histoner relaterade till nukleosomer
Nukleosomen är den grundläggande underenheten av kromatin. Varje nukleosom består av lite mindre än två varv av DNA lindat runt en uppsättning av åtta...
Skillnaden mellan histoner och nukleosomer
En nukleosom är en sektion av DNA som är lindad runt en kärna av proteiner. ... Nukleosomen är den grundläggande underenheten av kromatin. Varje nukle...
Skillnaden mellan histon och nonhistonproteiner
Skillnaden mellan histon och nonhiston är enkel. Båda är proteiner, båda ger DNA-struktur och båda är komponenter i kromatin. Deras största skillnad ä...