Homonymer

Skillnaden mellan homofoner och homonymer
Homonymer är ord som har samma namn; med andra ord låter de samma och de stavas desamma. ... Homografier är ord som är stavade samma och låter inte sa...
exempel på homofoner
Exempel på homofonerluft, arvinggång, öen viss summason söntrappa, stirrastillastående, brevpapperstjäla, stålsvit, sötsvans, berättelsederas därVilka...
Homonym vs homofon
Homonymer är ord som har samma namn; med andra ord låter de samma och de stavas desamma. ... Homografier är ord som är stavade samma och låter inte sa...
Skillnaden mellan homonymer och homofoner
Homonymer är ord som har samma namn; med andra ord låter de samma och de stavas desamma. ... Homografier är ord som är stavade samma och låter inte sa...