Humerus

beskriva och förklara skillnaderna och likheterna mellan ben och lårben.
Huvudskillnaden mellan lårbenet och benbenet är att lårbenet är det långa benet på överbenet medan det är det långa benet på överarmen. ... Dessutom ä...