Jambisk

Hur man skriver i Iambic Pentameter
Vad är ett exempel på iambisk pentameter?Måste iambisk pentameter vara 10 stavelser?Hur använder man iambisk pentameter i en mening?Hur vet du om en s...