Oneumerable

Vad är skillnaden mellan List och IList i C.
Huvudskillnaden mellan List och IList i C # är att List är en klass som representerar en lista med objekt som kan nås genom index medan IList är ett g...
Skillnad mellan IEnumerable och IEnumerator
En IEnumerator är en sak som kan räkna upp: den har den aktuella egenskapen och metoderna MoveNext och Reset (som i. NET-kod du förmodligen inte komme...